Partnere

Om aktørene

 

Bano AS

Bano AS er et internasjonalt firma som leverer et komplett baderomskonsept til helsesektoren og hotell. Bano har med sine konsepter vunnet både nasjonal og internasjonal anerkjennelse.

Selskapet er i dag etablert i flere land med salgskontorer i Bergen, Stockholm, Helsinki, København, Amsterdam og London. Banogruppen har totalt 45 ansatte, omsetter for ca. NOK 100 mill. årlig, har solid økonomi og er i sterk vekst. Selskapet har administrasjon, sentrallager og egne fabrikker på Sandane i Norge.

(Kilde: http://www.bano.no/bano-helse/bano/om-bano/)

 

Helse Bergen

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har om lag 11.000 ansatte som hver dag har som mål å gi best mulig behandling og pleie til pasientene våre. Hvert år behandler vi nesten 600.000 pasienter og vi utdanner et par tusen helsearbeidere.

Helse Bergen er i tillegg Norges nest største medisinske forskingsmiljø, med en rekke kompetansesenter og spesialfunksjoner både på nasjonalt og regionalt plan. Budsjettet er på ca. 7,8 milliarder kroner.

(Kilde: http://helsebergen.no/omoss/Sider/side.aspx)

 

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Som en global organisasjon er Innovasjon Norge representert i flere enn tretti land.

Formålet til Innovasjon Norge er å bidra til å skape lønnsomme bedrifter av regionale og lokale ressurser og fortrinn ved hjelp av innovasjon, internasjonalisering og profilering.

(Kilde:  http://www.innovasjonnorge.no/Om-Oss/omoss/)

 

Forskningsrådet

Forskingsrådet er et nasjonalt forskingsstrategisk og forskingsfinansierende organ. Det er den viktigeste forskningspolitiske rådgiveren for Regjeringen, departementene og andre sentrale institusjoner og miljø med tilknytting til forsking og utvikling.

Forskingsrådet skal fremme helhetlige strategiske grep knyttet til utbygging av nye forskingsfelt, utvikling av høyere kvalitet, og iverksetting av nye satsinger for å møte samfunnsutfordringer. Andre viktige oppgaver er å være møteplass mellom forskere og brukere av forsking og de som finansierer forsking, og å medvirke til internasjonalisering av norsk forsking.

(Kilde: http://www.forskningsradet.no/no/Visjon_og_mandat/1138785796497)

 

Innovest

Innovest ble etablert i 1997 av Hordaland Fylkeskommune/Haukeland Sykehus og Universitetet i Bergen/Unifob, som et frittstående selskap for å fremme forskning og næringsutvikling i helsesektoren på Vestlandet.

Innovest tilbyr en rekke administrative tjenester innenfor forskningsrelaterte aktiviteter. Innovest har en effektiv administrasjon med et mål å yte fleksibel service for travle forskere som trenger avlastning til administrative oppgaver, blant annet økonomiarbeid, koordinering av kliniske studier, monitorering og innovasjon.

(Kilde: http://innovest.no/Om-Innovest.html)

BANO Helse Bergen