Fremtidens baderom på sykehus

Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Bergen og BANO AS
støttet av
Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd

BANO Helse Bergen BANO BANO