Funksjonskrav til baderommet

Produkt- og funksjonskrav

”Fremtidens baderom på sykehus – 2013”

 

 

Rom og arealkrav –  rommet er tilnærmet kvadratisk.

 

Servant og servantarmatur:
1. Det skal monteres et vertikalt håndtak minimum 800mm langt på vegg/skap ved vask. (Forklaring: Personer skal kunne reise seg opp/trekke seg opp i full høyde uten å være avhengige av de horisontale håndtakene i hoftehøyde som resulterer i fremoverbøyde stillinger hos svake pasienter.)
2. Det skal være integrerte håndtak på servanten som er ergonomisk utformet og tilfredsstiller behovet for gode, trygge grep. Håndtak på servant skal være belastningstestet for minimum 300 kg. (Forklaring: Håndtakene skal brukes til støtte når man setter seg, reiser seg, eller blir ustø og faller mot håndtaket.) Håndtaket skal ha samme utforming og farge som andre støttehåndtak i samme rom for å sikre intuitiv forståelse av at det er et grep man kan bruke og ikke en pyntebøyle.
3. Servantens utforming skal være asymmetrisk og den smaleste enden (se illustrasjon) skal vende inn ved toalettet. Hensikten er å skape plass og adgang for personalet som skal kunne komme inn i hjørnet mellom vask og toalett hvis det er behov for det.
4. Det skal være avrenningskant foran på servanten. (Forklaring: avrenningskanten skal sikre optimal nærhet til servanten for rullestolbrukere og for å unngå vannsøl mellom håndtak og servant.)
5. Servanten skal være elektrisk hev- og senkbar med minimum 20 cm høydejustering fra 70 – 90 cm
6. Hygiene: Alle overflater skal være glatte, både over og under servanten. Braketter for innfesting, slanger og vannlås skal være innebygd.
7. Servantarmatur må tilpasset hev/senk funksjon og ha ergonomisk etthåndsgrep/-hendel slik at det kan betjenes ved hjelp av albuen. Stammen må ha en minimums lengde på 1500 mm for at bruker skal komme godt til under vannstrålen.

 

 

Toalett
1. Toalettet skal være minimum 70 cm langt fra bakkant til front og tåle 500 kg vektbelastning. Toalettet skal leveres med avtakbar ryggstøtte.
2. Toalettet skal være elektrisk hev- og senkbart med minimum 20 cm høydejustering med sittehøyde fra 40 til 60 cm. (Forklaring: Regulering av sittehøyde gjør det mulig å sitte støtt uten hjelpemidler eller hjelp av personale for barn fra ca. 5 år og for voksne personer med spesielle behov. Hevefunksjon benyttes til å løfte pasienter opp i tilnærmet stående stilling istedenfor bruk av toalettforhøyere. Oppreisningshjelpen reduserer samtidig behovet for rengjøring av ekstra utstyr som en toalettforhøyer.)
3. Hev/senk modul skal leveres komplett med boks på utsiden av vegg. Det skal være enkel tilgang til service både for sisterne, tank oppe og avløpsrør nede. Det skal også være mulig å justere toalettet manuelt til enhver tid.
4. Hev/senk modul leveres med to nedfellbare armstøtter som er minimum 90 cm lange og belastningstestet for 250 kg. Armstøttene skal være ergonomisk utformet. I forkanten skal det være gripemulighet, armstøttene skal kunne justeres 20 cm og følge bevegelsen sammen med toalettmodulen. I tillegg skal de begge kunne justeres 10 cm manuelt for å kunne tilpasses ulike høyder mellom skulder/sete på bruker.


Dusj:
1. Dusjarmatur skal være trykkstyrt med temperatursperre og ergonomisk grep.
2. Dusjstangen skal være minimum 1000 mm langt og være sammenføyd med et vertikalt støttehåndtak minimum 400 mm langt. Den vertikale delen av dusjstangen som gir mulighet for å feste en beholder for personlige toalettsaker og gir i tillegg et godt grep. Dusjstang skal inkludere en dusjhodeholder med ergonomisk enhåndsgrep og være belastningstestet for minimum 300 kg.
3. Det plasseres et kombinert vertikalt og horisontalt støttehåndtak på motstående vegg som såpebeholderen enkelt kan flyttes til. (Forklaring: Personer med f.eks. halvsidig lammelse kan bruke badet selvstendig når beholderen flyttes til riktig side, samt at de kan nyttiggjøre håndtaket på vei til og fra dusjen.)
4. Det skal være et dusjsete på vegg nummer fire (se illustrasjon) som kan heves og senkes 20 cm uten bruk av verktøy. Dusjsetet skal ha en myk og temperert overflate for god sittekomfort.
5. Dusjsetet skal kunne felles opp ved behov. (Forklaring: Det skal være mulig å bruke andre hjelpemidler i dusjen til pasienter som har behov for assistanse, for eksempel dusjstol eller stor hygienestol.)
6. Det skal være armlener til dusjsetet som kan heves og senkes etter behov, eller fjernes/skyves inn til veggen.


Armstøtter og håndtak:
1. Alle håndtak og grepsmuligheter på servant, vegger, dusj og skap skal være belastningstestet og tåle minimum 300 kg. For å sikre intuitiv forståelse for trygge grep for brukerne, skal alle håndtak ha samme materialvalg og farge. Håndtak skal være utført i hele lengder uten skjøt for optimal hygiene. For å unngå at bruker kan skade seg eller brekke hånden ved fall, skal alle håndtak ha maksimal avstand til vegg på 4 cm.
2. Det skal være mulig å kunne gå rundt hele rommet og til enhver tid kunne benytte seg av ergonomisk utformete støttepunkter.


Detaljer:
1. Speil 1000 mm x 600mm med belysning. Man skal kunne sitte på toalettet og se seg selv i speilet.
2. WC børste med kopp som kan demonteres for rengjøring, monteres på vegg.
3. Avfallskurv som enkelt kan demonteres for rengjøring monteres på vegg.
4. Det monteres tre - fire knagger med kontrastfarge til hvert bad – to ved døren høyt på veggen for pasientens klær - og en til to ved servanten for håndklær. Flere monteres ved behov. OBS! Ved servanten må de ikke plasseres over søppelbøtten.
5. Stokkholdere – En til to stokkholdere monteres i nærheten av døren der personen naturlig kan gripe om veggmonterte håndtak for å komme seg videre inn i baderommet.


Kommentarer vedr. prosjektering:
1. Badet skal være terskelfritt og uten dusjforheng av noe slag.
2. Plasseringen av såpedispenser, avfallskurv etc. er ikke likegyldig. Plasseringen planlegges slik at rullestolbrukere og andre lett kan bruke tilleggsutstyret.
a. Såpedispenser o.a. bør kunne brukes med én hånd
3. Plassering av tilleggselementer i baderommet kan medføre reduksjon av badets funksjonalitet og må planlegges nøye i prosjekteringsfasen.
4. Når det skal plasseres flere elementer, slik som for eksempel dekontaminator, økes størrelsen på rommet tilsvarende.
5. Grunnelementenes innbyrdes plassering eller avstanden mellom dem endres ikke uten en faglig begrunnelse for endringen.
b. Ytterligere elementer skal ikke hindre framkommeligheten og skal når det er mulig, bygges inn i veggen.
6. Innstikkskap eller andre behov for gjennomgående hull i vegger, skal ikke forandre avstanden mellom elementene vask, toalett og dusj, eller forhindre eller gjøre det vanskelig for personalet å utføre sine oppgaver.
7. Gulvbelegg: Det anbefales belegg som er sklisikkert og er tilfredsstillende for å manøvrere rullestol. Belegget må tilfredsstille krav til renhold og hygiene – og være sklisikkert .
a. Det anbefales forøvrig å bruke overflater som er bedre enn fliser og fuger mht. til renhold/hygiene og vedlikehold.
8. Belysning skal monteres så det gir lys uten blending og reflekser.
9. Fargekontraster kan brukes for å bedre orienteringsevnen. Eks. mørkere veggflate bak toalett og servant.

 

Helse Bergen