Belastninger - pleiepersonell

Elektrisk hev- og senkbar mulighet av vask og toalett har vist seg å være helt avgjørende for å bedre funksjon og grad av selvstendighet for pasienter - og for å redusere fysiske belastninger på personalet.
Nå behøver man ikke lenger å finne frem toalettforhøyere, ettersom pasienten kan sette seg på toalettet og beholde bena i gulvet uansett benlengde. Når man skal opp, heves toalettet så det fungerer som en oppreisningshjelp. Dette gjør ennå flere pasienter selvhjulpne og sparer tid og krefter for personalet som ikke lenger behøver å hjelpe pasientene opp fra toalettet. Den elektriske hev- og senkbare vasken med det integrerte håndtaket, bidrar også til at det er fysisk lettere for både pasienter og pleiere.

Av de 7 pasientene som ble testet på Hjerteavdelingen i januar 2013, ble 3 av de 7 selvhjulpne i det nye baderommet - sammenliknet med det vanlige baderommet på avdelingen der de måtte ha hjelp til å komme seg ned til og opp av toalettet. De andre 4 pasientene greide seg selv på begge baderom. Erfaringene etter den innledende testen på Hjerteavdelingen, bekreftes nå daglig fra både pasienter og personalet.

BANO Helse Bergen