Workshop

Workshop i et tverrfaglig perspektiv som grunnlag for utforming av fremtidens baderom på sykehus

 

Etter at behovskartleggingen var gjennomført, ble det den 16.9.2011 arrangert en workshop der 22 personer fra alle relevante yrkesgrupper og brukergrupper deltok for å komme frem til det optimale baderom på sykehus. Denne workshop foregikk i Bergen, og deltakerne ble inndelt i 3 grupper som hver for seg fikk tekniske hjelpemidler som brukes i helsesektoren til disposisjon ved utarbeiding av baderommet.

 

De fikk mulighet til å lage et rom med halv-vegger i kryssfinér som fritt kunne innstilles slik deltakerne ønsket. I tillegg fikk de tilgang på vask og toalett som var utformet i Isopor.

Utfordringen de fikk var både å finne frem til den optimale plassering av elementer som vask, toalett og dusj, men også å finne en optimal størrelse eller flere mulige størrelser for et funksjonelt baderom på sykehus. 

 

Brukersynspunkter, hygieneaspektet, ansatteperspektiv, tilgjengelighet, ergonomi og design var alle elemeneter som var med fra start av.

Etter at man hadde utarbeidet sine forslag, ble alle de tre rom-ideene gjennomgått og forsvart ut fra faglige kriterier fra sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bruker-representanter og teknisk kyndig personale.

 

 

Workshop innledes med inndeling i tre grupper med fokus på arealbehov og plassering av vask, toalett og dusjsone.

 

 

Hver gruppe fikk et baderom med flyttbare halvvegger, med toalett og vask skåret ut i isopor for enkel omplassering. I tillegg var det hjelpemidler som brukes på toaletter for å kontrollere arealbehov.

 

 

Det var representanter fra brukergrupper med behov for rullestol med i arbeidet med workshop.

 

 

Alle gruppene la frem sine forslag i plenum for faglig begrunnelse og diskusjon. 

BANO Helse Bergen