Pilotbad

Testbad- Hjerteavdelingen Haukeland Universitetssykehus

Prosjektet er et OFU-prosjekt etablert mellom Helse-Bergen HF og BANO AS  -  støttet av Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd

Startet i 2010 og avsluttes i 2013.

 

Prosjektet har etablert prosjektgruppe og styringsgruppe bestående av både ansatte og brukere.

Målsetningen er å utvikle fremtidens baderom på sykehus der innredning, areal, ergonomi og hygiene utvikles i et fremtidsperspektiv til beste for både pasienter og ansatte.

 

 

Pilotbadet på Hjerteavdelingen har elektrisk hev- og senkbar toalett og vask. 

 

 

Alle håndtak, seter og gripemuligheter har kontrastfarge for å gjøre baderommet lett tilgjengelig og forståelig for alle kategorier pasienter.

 

 

De nedfellbare støttehåndtakene på hver side av toalettet heves og senkes sammen med toalettet, og har samtidig mulighet for å innstilles individuelt uavhengig av den elektriske hev- og senkemekanismen. 

 

 

Ved siden av vasken er det plassert et vertikalt håndtak - et meget viktig håndtak for å hjelpe personer til å kunne stå ordentlig - istedenfor kun å stå bøyd over vasken med støtte på den. 

 

 

Med toalettsetet nedfelt og armstøttene ved toalettet nede, viser vi at det er mulig å bruke alle håndtak og gripemuligheter for å komme seg rundt i baderommet. Dermed finnes det ikke et eneste sted på baderommet hvor man ikke har full støtte og trygghet fra solide håndtak. 

BANO Helse Bergen