Sykehus prosjekt rapport

Prosjektet er et OFU-prosjekt etablert mellom Helse-Bergen HF og BANO AS  -  støttet av Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd

Startet i 2010 og avsluttes i 2013 

 

¬üProsjektet har etablert prosjektgruppe og styringsgruppe bestående av både ansatte og brukere.

 

Målsetningen er å utvikle fremtidens baderom på sykehus der innredning, areal, ergonomi og hygiene utvikles i et fremtidsperspektiv til beste for både pasienter og ansatte.   

 

Se også: Administrerende direktør Stener Kvinnsland har åpnet et av prosjektets bad:

www.helse-bergen.no/aktuelt/nyheter/Sider/lite-rom-stor-forbetring.aspx.

 

BANO Helse Bergen